Meillä on käytössä viisi aistia, vaikka kuudennesta aististakin jotkut puhuvat. Me saamme aistiemme välityksellä tietoa maailmasta ja meille on muodostunut niiden perusteella jonkinlainen käsitys siitä millaisessa maailmassa me elämme. Mutta onko aivan varma, että meillä on käytössämme kaikki vaadittavat aistit maailman täydelliseen hahmottamiseen? Entäpä jos meiltä puuttuu jokin aisti, joka ei ehkä ole välttämätön eloonjäämisen kannalta, mutta jota ilman tietomme maailmasta jää kuitenkin vajaaksi. Ehkä maailma itse asiassa on aivan erilainen kuin millaisena sen nyt koemme. Me vain emme koskaan tajua sitä. No juu, myönnetään, scifisteille nämä  pohdinnat ovat tietenkin jo kliseitä.  Edelleenkin tämän kirjoittelun pääfunktiona on testailla tätä päivittymistä, että miten se onnistuu. Nyt näyttäisi siltä, että pystyn lisäämään blogiin kirjoituksen, mutta sen jälkeen en pysty enää muokkaamaan kirjoitusta. En myöskään pysty tekemään mitään noille linkkilaatikoille.