Tuohon edelliseen viestiketjuun Liisa pisti linkin testiin jonka avulla voi selvittää omia miellejärjestelmiään.

Testisivulla kerrotaan, että on olemassa kolme pääaistijärjestelmää: visuaalinen eli kuvallisiin näköhavaintoihin pohjautuva, auditiivinen eli kuulohavaintoihin pohjautuva ja kinesteettinen eli tunteisiin ja tuntemuksiin pohjautuva aistijärjestelmä.
Kun ihminen käyttää aistien kautta tullutta aineistoa ajattelussaan, kuvittelussaan ja muussa mieltämisessään, on kyse mielteistä ja laajemmin ajatellen miellejärjestelmistä.

Ihmiset eroavat merkittävästi toisistaan siinä, millaista miellejärjestelmien yhdistelmää kukin yksilö mieluiten ja yleisimmin käyttää. Jonkun aistimaailmassa yksi miellejärjestelmä on vahvasti hallitseva, toiset ihmiset käyttävät luontevasti kahta miellejärjestelmää ja joillakin kaikki kolme perusmiellejärjestelmää voivat olla suunnilleen yhtä vahvoja.

Ryhtyessäni tekemään testiä, epäilin jo etukäteen, että auditiivisuus on minulla aikalailla aliedustettuna. Olen huomannut esimerkiksi kirjoittajakursseilla, että minun on vaikea hahmottaa ihmisten tarinoita kun he lukevat niitä ääneen. 95% menee aina ohi, mikä on noloa, koska vetäjän pitäisi olla skarppi. Silti testitulos hätkähdytti, se oli nimittäin tällainen:

Visuaalinen 20 %
Auditiivinen 0 %
Kinesteettinen 80 %

Tuntoaistiin pohjautuvat kinesteettiset havainnot ovat havaintomaailmassasi selkeästi hallitsevina.

Testi on tietenkin karkea, eikä sitä kannata ottaa turhan vakavasti, mutta pidän tulosta erittäin kiinnostavana sen vuoksi, että kouluopetus minun aikanani perustui aika vahvasti auditiivisuuteen ja testitulos on yhdenmukainen kokemukseni kanssa. Onneksi nautin silti musiikista,  mutta toisaalta, pitää myöntää että parasta on usein hiljaisuus.